Beamer Jelängerjelieber

Merwediek's expreszo (E'ando)

Copyright © Alle rechten voorbehouden


Rangorde bevestigende handelingen:Ga niet naar je hond toe, laat de hond naar jou toekomen, ook met begroeten.

Laat je hond niet springen/rijden op mensen.

Stoei nooit liggend met je hond op de grond.

Geef je hond een eigen slaapplaats.

Begin zelf een spelletje en eindig zelf het spel. Niet wachten tot hij/zij geen zin meer heeft.               

Borstel en betast je hond elke dag even. Vergeet ook het gebit niet.

Eerst zelf de deur door, dan pas je hond.

Handhaaf consequent de gestelde regels.

Gebruik regelmatig het commando los.

Stel je zelfverzekerd op, niet aarzelen.

Negeer of verbiedt opdringerig gedrag zoals pootjes geven, aandacht vragen of een speeltje         

komen brengen.     

Leg je hand over de snuit van je hond en duw zijn/haar kop omlaag richting  zijn/haar borst. 

Maak met je hele gezin afspraken over de regels waar de hond zich aan moet houden. 

Ga regelmatig over je hond heen staan (stappen).

Pas op met trekspelletjes.

Zorg ervoor dat jij tijdens de wandelingen de route bepaalt en niet je hond.

Zorg ervoor dat een commando ook wordt uitgevoerd.

Til de voorkant van de hond op door je handen onder zijn borst te vouwen.

Jij neemt altijd en overal het initiatief!

Beloon onderdanig gedrag.

Gebruik een lage stem voor de commando's en een hoge stem voor de beloning. 

Straf je hond nooit op zijn/haar eigen ligplaats.

Bedenk iedere keer leuke opdrachten voor je hond

Indien er kinderen in het gezin zijn let dan op het volgende:


Laat kinderen nooit alleen met de hond. Dit mede om te voorkomen dat ze één   

van de volgende regels overtreden:


De etensbak, waterbak of speeltjes zijn alleen van de hond, het kind mag hier dan ook niet 

aankomen. 

Het uitlaten van de hond door een kind mag alleen onder begeleiding.

Kinderen mogen een hond geen dominante commando's geven.

Wel voorzichtig de hond verzorgen zoals b.v. borstelen.

Trek- of stoeispelletjes met de hond zijn uit den boze. Wel kunnen er zoek- of   

apporteerspelletjes worden gedaan.

Een etende of slapende hond mag niet gestoord worden en zeker niet door kinderen.

Laat je kind nooit op een vreemde hond toelopen.

Een hond zal elk kind onder de 7 jaar per definitie beschouwen als  ranglagere.                           

Daarom accepteert hij/zij geen commando's of dominante  gedragingen!!     

   

Wees consequent JA = JA,  NEE = NEE  MISSCHIEN en SOMS  bestaan niet!